Chuyên mục: Đất nước & con người Hàn Quốc

TÍNH CÁCH CỦA NGƯỜI HÀN QUỐC RA SAO?

Rất nhiều doanh nghiệp Hàn Quốc đang và sẽ đầu tư vào Việt Nam, hằng năm, cũng rất nhiều lao động Việt Nam sang Hàn Quốc, với tư cách là người tiên phong đi trước, xin được chia sẻ một số đặc tính của người để từ đó chúng ta hiểu và hòa nhập tốt … Đọc tiếp “TÍNH CÁCH CỦA NGƯỜI HÀN QUỐC RA SAO?”

VÀI NÉT VỀ NGƯỜI HÀN QUỐC XƯA VÀ NAY

Người Hàn là một dân tộc duy nhất nói một ngôn ngữ. Với những đặc tính riêng về thể chất, người Hàn được coi là con cháu của một vài bộ lạc Mông Cổ từ vùng Trung Á di cư đến bán đảo Triều Tiên. Vài nét đặt trưng con người Hàn Quốc xưa và … Đọc tiếp “VÀI NÉT VỀ NGƯỜI HÀN QUỐC XƯA VÀ NAY”