ĐẠI HỌC

0
161
1. Hạng mục chung

– Dành cho những em học sinh đã tốt nghiệp hoặc chuẩn bị tốt nghiệp THPT ở trong nước hoặc nước ngoài.

– Dành cho những sinh viên có chứng chỉ năng lực tiếng Hàn Topik từ cấp 3 trở lên hoặc chứng chỉ tiếng Anh TOEFL550, CBT210, IBT80, IELT5.5, TEPS550 trở lên.

Nhà trường thừa nhận những sinh viên có học bổng do chính phủ mời, những sinh viên có năng lực về toán học theo các khoa có liên quan do chính phủ ngoại quốc cấp học bổng.


Đại học Hàn Quốc
2. Diện chuyển đổi

– Hai năm học: dành cho những sinh viên đã hoàn thành (chuẩn bị hoàn thành) 1 năm học ở trường đại học chính quy ở trong hoạc ngoài nước hoặc đã tốt nghiệp (chuẩn bị tốt nghiệp) trường cao đẳng (70 học phần)

Tuyển chọn

Các trường Đại học dựa trên cơ sở yêu cầu đánh giá khả năng tài chính và học lực của người xin học để tuyển chọn học sinh đúng với điều kiện.
Khả năng học lực của người xin học do các trường đại học đánh giá, Còn khả năng tài chính, để ngăn chặn hiện tượng lưu trú bất hợp pháp, phải thoả mãn các tiêu chuẩn do nhà nước quy định